Genetik är den biologiska gren som fokuserar på den ärftliga variationen inom organismen och DNA är den syra som innehåller livets ritning. Få chansen att med egna ögon se hur du kan isolera DNA från en tomat i ett provrör och undersök hur arvsanlag förs över från förälder till barn. Lär dig mer om dominanta or recessiva anlag och försök avgöra vilka anlag som kommer synas.

Djupdyk ner i reproduktionsbiologi, cell komponenter och kromosomkombinationer och kopiering. Bygg en dubbelhelix och knäck den genetiska koden genom att sätta ihop nucleotider. Analysera DNA-bevis för att identifiera en brottsmisstänkt. Odla bakterier i ett “bäst lämpades överlevnad”’s experiment och läs om genetiska mutationer och kloning. Utförlig manual i färg.